سکوت عشق

پایگاه رسمی هنرهای زیبا

سکوت عشق
گل های مختلف

گل های مختلف


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Amon Amarth - Twilight of the Thunder

Amon Amarth - Twilight of the Thunderدریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Stone Sour - Mercy

Stone Sour - Mercyدریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 23 ثانیه 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب تمدن بدلی - علی رضا سمائی

صاحبان علوم جدید در عهد پست مدرنیته متوجه شدند در چهارچوب نظمی و نظامی که مفهوم عقلانیت به طرز معناداری با علم پیوند یافته بود، تزلزل در اتقان و قطعیت علم تجربی به معنای فروریختن ستون و خیمه عقلانیت بود. وقتی علم، نه تصویر حقیقت نمای جهان، که صرفاً واجد کیفیتی فنی و تکنیکی باشد، اساساً چه زمین محکم و استواری برای متکی ساختن خرد بشری بر آن باقی میماند؟ ... چه دلیلی میتوان اقامه کرد که آنچه در عصر جدید رخ داده، متضمن ترقی بوده است؟

و این یعنی قرار دادن بنیاد یک تمدن بر آب!

دریافت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Evanescence - My Immortal

Evanescence - My Immortalدریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 31 ثانیه 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Metallica - No Leaf Clover

Metallica - No Leaf Cloverدریافت
مدت زمان: 5 دقیقه 14 ثانیه 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
Alter Bridge - The End Is Here

Alter Bridge - The End Is Hereدریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 27 ثانیه 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

Aerosmith - Dream Onدریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خواب آلود

خواب آلود


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰