سکوت

پایگاه رسمی هنرهای زیبا

Disturbed - The Animal (کاور گیتار توسط Alex S)

Disturbed - The Animal (کاور گیتار توسط Alex S)دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 8 ثانیه 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱
الهه ماه

الهه ماه


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۲
نور تاریک

نور تاریک


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
رستگاری

رستگاری


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
ظروف چینی

ظروف چینی


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
خاطرات دفن شده

خاطرات دفن شده


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
افسانه های فراموش شده

افسانه های فراموش شده


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
فرشته ی سیاه

فرشته ی سیاه


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱
سفید

سفید


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱