سکوت عشق

سکوت عاشقانه هنرهای زیبا

سکوت عشق
حیوانات سرگردان در اطراف ساحل

حیوانات سرگردان در اطراف ساحل


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
لمس طلایی

لمس طلایی


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پرندگان، مرا در این غروب خسته کننده ترک کردند ...

پرندگان، مرا در این غروب خسته کننده ترک کردند ...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
چرخ سرنوشت در دستان خسته پاییز

چرخ سرنوشت در دستان خسته پاییز


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
غروب لاکی

غروب لاکی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

نیستی - یاس (با همراهی آمین)

 


دریافت

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ما در وقفه روز می کشیم

ما در وقفه روز می کشیم


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
گنجینه های پاییزی

گنجینه های پاییزی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شعر صبحگاهی

شعر صبحگاهی


۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
آناتومی گناه

آناتومی گناه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰