سکوت عشق

پایگاه رسمی هنرهای زیبا

سکوت عشق
سفر پیروزی

سفر پیروزی


۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
گمشده در افکار پوچ

گمشده در افکار پوچ


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
دختر شکار

دختر شکار


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
خاطرات روح

خاطرات روح

خاطرات! مگر خاطراتِ یک روح هم شنیدن دارد؟ شنیدن که نه اما.. شاید نوشتن داشته باشد!
می‌دانی؟ اینجا همه چیز بدون پایه است! آن میز.. این صندلی و حتی من!
گاهی که دلم می‌گیرد، به سمت پنجره می‌روم؛ بازش میکنم تا دنیا را بهتر ببینم.. اما همینکه باز میشود و قریچی،صدا می‌دهد، پرنده ها پرواز می‌کنند؛ حیوان ها فرار می‌کنند و من.. جز انبوهی از تنه های بلند قامت درختان، منظره ی دیگری را نمی‌بینم!
زمانی بود که سعی کردم در کنار انسان ها زندگی کنم ولی انگار آن‌ها زندگی در کنار من را دوست ندارند.. نمی‌دانم چرا از من می‌ترسند!
شاید از موهایم می‌ترسند؛ از موهای بلندی که برای عشق کوتاه نکردم! شاید هم از اینکه روی زمین راه نمی‌روم.. آخر پاهایم را هم برای عشق داده ام.. همین عشق بود که مرا سرگردان کرد.. من روح سرگردان نیستم.. اول سرگردان شده ام، بعد روح..
میخواهی دفتر خاطراتم را بخوانی؟

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
باغ

باغ


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
تردستی

تردستی


۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شیر همیشه در باد

شیر همیشه در باد


۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
مدینه فاضله

مدینه فاضله


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
قصه گو

قصه گو


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰