سکوت سرشار از عاشقانه هاست

کلمات ناگفته

کلمات ناگفته


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
دومین روز پاییز

دومین روز پاییز


۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
زخمی شده با سکوت

زخمی شده با سکوت


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
فرشته مریض

فرشته مریض


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
آب های زنگ زده مسموم

آب های زنگ زده مسموم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رودخانه های آبی زیر پوست او

رودخانه های آبی زیر پوست او


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

متن آهنگ وصیت نامه - حامد ذاکری (از آلبوم سمفونی گربه ها)

تو ای مست ، ای بیمار ، تو را دردی نیست ، مرا این گوشه اما گیج و منگ در انتظار فردا دردیست ، بُغضیست فرو خورده زمانیست از دست رفته ، من این گوشه محتاجم به شنیده شدن ، به آرام شدن ، به بودن قبل از محو شدن...

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

متن آهنگ دالان - ساسان سونامی

بیا و سَربه زیر آبم کُن

بیا و غَرقَم کُن

بیا فشار بده دستاتو پاسِبون

بیا و سَر بِبَر به زیر موج هایَم

ما هَمان یه قَطره ایم که رود بوده خونَمون

ادامه مطلب...
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

متن آهنگ طوفان - علی سورنا (از آلبوم نگار)

زیرِ زنجیرِ دیوِ سیاه ، زیر نفسایِ سینه سیاه 

هنوز آدرس پَریا میده …

کَنده از مرزِ زمان ، مثلِ صدف رو عرض جهان

خشکی زده ، گوشاتو بچسبون بِش صدایِ دریا میده

ادامه مطلب...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰