سکوت عشق

پایگاه رسمی هنرهای زیبا

سکوت عشق
واقعیت به من اجازه رویا نخواهد داد

واقعیت به من اجازه رویا نخواهد داد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
توهمات

توهمات


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اگر رویاها دور شوند

اگر رویاها دور شوند


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پنجره ای که از طریق آن جهان را می بینید

پنجره ای که از طریق آن جهان را می بینید


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

یگانگی - حافظ ناظری (از آلبوم ناگفته)

 


دریافت

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محو شدن در دور

محو شدن در دور


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پرسراک - خرافات

 


دریافت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رفته با افسانه ها

رفته با افسانه ها


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
روح یخ زده

روح یخ زده


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰