سکوت

پایگاه رسمی هنرهای زیبا

عشق او

عشق او


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
تو آنجا نشسته ای

تو آنجا نشسته ای


۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سکوت چه می گوید

سکوت چه می گوید


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
واقعیت به من اجازه رویا نخواهد داد

واقعیت به من اجازه رویا نخواهد داد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
توهمات

توهمات


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اگر رویاها دور شوند

اگر رویاها دور شوند


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
پنجره ای که از طریق آن جهان را می بینید

پنجره ای که از طریق آن جهان را می بینید


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

یگانگی - حافظ ناظری (از آلبوم ناگفته)

 


دریافت

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محو شدن در دور

محو شدن در دور


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰