سکوت

پایگاه رسمی هنرهای زیبا

ساعتهای خداوند

ساعتهای خداوند


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
شناور

شناور


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
کوله پشتی

کوله پشتی


۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
بخشی از فیلم ویولنیست شیطانى با بازى David Garret در نقش Paganini

بخشی از فیلم ویولنیست شیطانى با بازى David Garret در نقش Paganini

 


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 56 ثانیه 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
او نوعی سحر و جادو است

او نوعی سحر و جادو است


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
زندانی خودم

زندانی خودم


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
چوب و شعر

چوب و شعر


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مکان پنهان

مکان پنهان


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
فقط یک رویا

فقط یک رویا


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰