سکوت

پایگاه رسمی هنرهای زیبا

باطن

باطن


۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
غالب

غالب


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سریع و کثیف

سریع و کثیف


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عاشقان

عاشقان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گربه

گربه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هدیه

هدیه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عشق چه میتواند باشد

عشق چه میتواند باشد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
چهره ای در جمعیت

چهره ای در جمعیت


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
خاک پیر - ابراهیم جوکار

خاک پیر - ابراهیم جوکار

 

 

 
مدت زمان: 4 دقیقه 25 ثانیه 

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰