سکوت عشق

سکوت عاشقانه هنرهای زیبا

سکوت عشق

۳ مطلب با موضوع «کتاب سکوت» ثبت شده است

کتاب تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها - استیون هاوکینگ

اگر نظریه ای کامل کشف کنیم، به موقع خود، همگان و نه معدودی از دانشمندان خطوط اصلی آن را درک خواهند کرد. آنگاه همگی ما، فلاسفه، دانشمندان و حتی مردمان عادی، قادر خواهیم بود در بحثی پیرامون این سوال شرکت جوییم که چرا ما و جهان وجود داریم. اگر پاسخی به این سوال بیابیم، همانا پیروزی فرجامین خرد انسان خواهد بود - چرا که آنگاه بر ذهن خداوند آگاهی یافته ایم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب جهان بینی علمی - برتراند راسل

ما نخواهیم توانست با گریز از زمان، از دل آزاریهای قرن خود برهیم و هیچ گریز کاهلانه ای به دامن تخیلات کودکانه نخواهد توانست قدرت جدیدی را که انسان از علم بدست آورده و در راه های صحیح بکار اندازد؛ و نه شک فلسفی در بنیادها، راه تکنیک علمی را مسدود خواهد کرد. آدمی نیازمند ایمان واقعی و قوی است و نه باوری بزدلانه و آمیخته به تردید، و علم در اصل چیزی جز پویش منظم در طریق معرفت نیست و معرفت هر اندازه هم که بدست نامردمان افتد و نتایج ناروایی به بار آورد، از اصالت نیکو برخوردار است. اگر ایمان خود را نسبت به علم از دست بدهیم، در این صورت ایمان ما نسبت به ارزنده ترین استعدادهای آدمی با مرگ روبروست، از اینرو من بدون تردید تکرار میکنم که یک خردگرای انعطاف ناپذیر، دارای ایمانی بهتر و خوشبینی شکست ناپذیرتر، از هر جوینده بزدلی است که در پی سبکباری های کودکانه عصری نابالغ دل به امید دارد.

دریافت

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

کتاب حسین وارث آدم - دکتر علی شریعتی

پیغمبر مظهر مبارزه دوره ای است که در صحنه از یک سو مسلمانان پاک اعتقادند و از سوی دیگر، دشمنان بیگانه و پلید و چهره های شناخته. اما علی مظهر دوره ای است که در داخل این نهضت، جنگ میان وفاداران راستین نهضت، و عناصر ضد نهضت - که در جامه و نقاب تازه ای ظاهر شده اند - در گرفته است. جنگ اکنونِ معاویه و علی، برخلاف جنگ دیروز ابوسفیان و پیغمبر - که جنگ خارجی بود و جنگ دوست با دشمن - جنگ داخلی است، جنگ دوست با شبه دوست، یعنی با دشمن داخلی، و همواره در یک نهضت جنگ در صحنه خارجی و مبارزه با دشمن خارجی، غالباً به پیروزی منجر می شود اما در صحنه داخلی و با دشمنان داخلی است که شکست می خورد و این است که در فرهنگ اسلامی، در زبان قرآن «منافق» پلیدتر و خطرناک تر از کافر و حتی «مشرک» معرفی می شود. پیغمبر مظهر پیروزی اسلام در جبهه خارجی است، در برابر کفر و شرکِ آشکار، و علی مظهر شکست اسلام درجبهه داخلی است، در برابر نفاق.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰