یه مهندس کامپیوتر

علاقه مند به عکس های هنری، موسیقی راک و کلاسیک

حقیقت طلب

عاشق خدا ^_^