دانشجوی نرم افزار دانشگاه تهران هستم

این جا مکانی برای آرامش روحی من است

از نظراتتون بسیار خوشحال میشم و همه رو جواب میدم