برای اضافه کردن تبلیغات به وبلاگتون باید ابتدا از قسمت تنظیمات -> تنظیمات ساده -> جعبه های قابل نمایش، گزینه تبلیغات نمونه را فعال نمایید.

سپس به بخش قالب -> ویرایش ساختار قالب فعلی رفته وکدی شبیه به کد زیر را در قالبتان پیدا کنید (دقت کنید که گفتم شبیه نه دقیقا مثل این کد، چون قالب بنده استاندارد بیان است ولی شاید برای شما نباشد):

<box:ads>
			<div class="sidebox">
				<div class="sidebox-title">تبلیغات</div>
				<div class="sidebox-content view-ads">
					<!-- محل قرار گیری بنر های پیش فرض بیان -->
				</div>
			</div>
</box:ads>

سپس از قسمت محل قرارگیری بنرهای پیش فرض بیان همه بنر ها را حذف کرده و بنر مورد نظر خود را اضافه نمایید. برای مثال برای قرار دادن بنر زیر در بخش تبلیغات وبلاگتون:

کد بالا را به شکل زیر تغییر دهید:

<box:ads>
			<div class="sidebox">
				<div class="sidebox-title">تبلیغات</div>
				<div class="sidebox-content view-ads">
					<div align="center">
						<a href="https://t.me/blogiran" target="_blank" rel="nofollow">
							<img src="http://bayanbox.ir/view/1374993384265902542/blogiran.jpg">
						</a>
					</div>
				</div>
			</div>
</box:ads>