پایگاه رسمی عکاسان هنرهای زیبا

جذابیت

جذابیت


۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
سوزان

سوزان


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
یک آسمان پر ستاره

یک آسمان پر ستاره


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
یک مکان مخفی

یک مکان مخفی


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شبی در پراگ

شبی در پراگ


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

Empyrium - Uniteدریافت

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رویاهای بی پایان

رویاهای بی پایان


۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
بانوی دریاچه

بانوی دریاچه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
شب نقاشی شده

شب نقاشی شده


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
روح هستی

روح هستی


۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
LACUNA COIL - Nothing Stands In Our Way

LACUNA COIL - Nothing Stands In Our Way

 


دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 32 ثانیه 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

کتاب ما چگونه ما شدیم - دکتر صادق زیباکلام

همانطور که خواجه نظام الملک سعی نموده بود تا اساس یک ساختار منسجم سیاسی را پی ریزد، امام محمد غزالی نیز در سایه نگرش سفت و سخت و سنت گرایش پایه یک شریعت منضبط را فراهم آورد. شریعتی که در آن نه فضای چندانی برای تعقل و خردگرایی بود و نه فلسفه و علوم طبیعی. تعقل سیاسی خواجه، انضباط عقیدتی غزالی و بالاخره پشتیبانی سخت حکام ترک نژاد از سنت گرایی، چهره فکری و اجتماعی ایران را از قرن یازدهم به بعد به سرعت دگرگون نمود. فضای حاکم بر بغداد نیمه دوم قرن نهم به بعد سرانجام به ایران رسید، یا درست تر گفته باشیم در ایران نیز به وجود آمد. با همه تبعات و پی آمدهای منفی و زیانبار آن. ما ممکن است در این خصوص که آیا انگیزه و هدف غزالی از روی آوردن به سنت با متوکل، به عنوان مثال، یا دیگر حکام عباسی یکسان بود یا خیر بحث نماییم. همچنین می توانیم همین مقایسه را بین غزالی و دیگر فقها و علمای سنت گرا به عمل آوریم و یا حتی در اختلاف بین اهداف و انگیزه های غزالی و خواجه نظام الملک به بررسی بپردازیم. اما صرف نظر از آن که آیا مشترکاتی بین آن ها باشد یا خیر، واقعیت مسلم تر این است که نتیجه یکسان بود خاموشی تدریجی اما کامل و بلند مدت چراغ علم در ایران.

دریافت

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

کتاب بابای دارا، بابای ندار - رابرت کیوساکی، شارون لچنر

ناداران و طبقه میانی برای پول کار می کنند، ثروتمندان ترتیبی می دهند تا پول برایشان کار کند. بابای بسیار درس خوانده توصیه می کرد: سخت درس بخوانم، نمره های خوب بگیرم تا بتوانم در یک شرکت بزرگ شغلی مطمئن و تضمین شده با مزایای عالی به دست آورم. بابای دارا از من می خواست تا رمز کارکرد پول را بیاموزم و آن را به خدمت بگیرم. این گونه درس ها را با راهنمایی او در خلال زندگی (نه کلاس درس) یاد گرفتم. ثروتمندان برای پول کار نمی کنند.

دریافت

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
آبشار جادویی

آبشار جادویی


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
دریای زمزمه

دریای زمزمه


۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
سرگردان

سرگردان


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
اولین پرواز

اولین پرواز


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
منصفانه

منصفانه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
Sophie Lloyd - Made of Wax

Sophie Lloyd - Made of Wax

 


دریافت
مدت زمان: 4 دقیقه 23 ثانیه 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
شبهای مدیترانه ای

شبهای مدیترانه ای


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰