همگام سازی زمان در سیستم های توزیع شده، نیازمند پروتکل هایی است که این همگام سازی را با واسطه با سرور زمان انجام دهند. در حال حاضر پروتکل های متنوعی برای عمل همگام سازی زمان در شبکه به وجود آمده اند که هر کدام مورد کاربرد خاص خود را دارند. در این مقاله به درک و پیاده سازی دوتا از رایج ترین این پروتکل ها یعنی پروتکل زمانی شبکه NTP و پروتکل زمانی دقت PTP به همراه الگوریتم اصلی همگام سازی زمان Cristian با استفاده از ابزار مینی نت پرداخته و چالش های مختلف همگام سازی در دستگاه های توزیع شده را بررسی می کنیم. سپس بر مبنای معیار ارزیابی مقیاس پذیری، نتایج به دست آمده را تحلیل می کنیم.

 دریافت مقاله

پروژه پیاده سازی شده در مقاله بالا به صورت رایگان در گیت هاب با آدرس زیر به اشتراک گذاشته شده است:

https://github.com/socoot/myntp